contactus
연락처 세부 사항
 • 86-15823359769
 • andy@xc-refrigeration.com
 • No.134의 Zhongxing 도로, Jiaochangkou, 위중 구, 충칭 중국 400010
 • Chongqing Xincheng Refrigeration Equipment Parts Co., Ltd.

  주소 : No.134의 Zhongxing 도로, Jiaochangkou, 위중 구, 충칭 중국 400010
  공장 주소 : 아니오 12의 Yuma 도로, ChaYuan 새로운 지역, Nanan 지역, Chonqing, 중국
  근무 시간 : 8:00-18:00(북경 시간)
  비지니스 전화 : 86-23-6393-1121(근무 시간)   
  연락처 :
  담당자: Mr. Andy
  구인 제목 : Export Manager
  비지니스 전화 : 86-15823359769
  WHATSAPP : 86-15823359769
  WeChat : 15823359769
  이메일 : andy@xc-refrigeration.com
  HUBANG INTERNATIONAL REFRIGERATION EQUIPMENT (HONGKONG) STOCK CORPORATION LIMITED
  주소 : FLAT 10B 21F WELL FUNG IND CTR 68 TA CHUEN PING ST KWAI CHUNG NT, HONGKONG, CHINA